Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ansökan och utredning

Vi erbjuder råd och stöd till ungdomar och familjer. Du kan själv söka sådant stöd hos familjeteamet utan utredning och beslut. Ibland är inte sådant stöd tillräckligt utan du behöver göra en ansökan hos en socialsekreterare.


Kontakta gärna en socialsekreterare för rådgivning innan du gör en ansökan som leder till utredning och beslut. Kontaktuppgifter till oss finns längst ned på den här sidan.

När det kommit in en ansökan gör enheten för barn och familj en utredning tillsammans med dig. Det innebär att vi samlar in kunskap om dig, din familj och din situation. Ibland behöver vi också kontakta andra personer som kan ha värdefull information om er. För att kunna göra detta behöver vi ert godkännande.

Målet med utredningen är att vi ska kunna bedöma hur just din familjs behov av stöd ser ut.

En utredning får högst pågå i fyra månader. Materialet vi samlar in skrivs ned. Du som är vårdnadshavare har rätt att ta del av det som skrivits. Vi får inte lämna ut anteckningarna till andra utan ert tillstånd.

När utredningen är klar fattar vi beslut utifrån det vi har fått veta om er. Beslutet blir antingen att vi beviljar de insatser ni ansökt om eller att vi avslår din ansökan. Ett beslut om avslag kan överklagas.