Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Inredningsmåleri

Vimmerbybor i gångna tider tycks ha varit angelägna om att dekorera sina hus med tak- och väggmålningar och förvånansvärt mycket av dessa målningar har bevarats.

De första målningarna som påträffades i ”modern tid” var i Grankvistgården. Huvudparten av målningarna i Grankvistgården frilades och konserverades omsorgsfullt. Målningar av samme målare, eller målarverkstad, har också påträffats i Kopparslagargården och kvarteret Näktergalen. Kopparslagargården revs tyvärr men målningarna dokumenterades i bild och delar av dem togs också tillvara.

Inga av dessa målningar är daterade eller signerade. Stilen är högbarock - målaren var väl medveten om hur ett tak skulle prydas med ornamentik och symboliska bilder - och när han skulle dekorera väggarna tog han till målade imitationer av olika textila väggbeklädnader. Genom dendrokronologisk undersökning har det fastställts att Näktergalenhuset och Grankvistgården är från omkring 1736-1740.

När tenngjutaren Gudmund Östling bestämde sig för att låta måla sin nyuppförda gård västerut på Storgatan vände han sig till en ung målare Johan Olofsson Lundgren. Denne hade fått sin utbildning i Norrköping och blev medlem av målarskrået där även om han kom att bli bosatt i Kalmar. Målningarna i Tenngjutargården är signerade och daterade 1767 och visar att Lundgren grundligt lärt sig målarkonsten och att han gärna arbetade med rokokons lätta och luftiga former även om åtskilliga barockdrag dröjer sig kvar i hans målningar. Lundgren dog i Kalmar 1802.

Osignerade är däremot målningarna i Rådmansgården. De bör ha tillkommit under årtiondena efter 1700-talets mitt och är goda exempel på det inredningsmåleri i rokoko som inspirerats av kinesisk konst.

Den gustavianska tidens målare i Vimmerby blev Alexander Sebalt, verksam under 1700-talets sista årtionden och 1800-talets början. Målningarna i Hammarskiöldska gården med ganska tunn och lätt dekor är troligen av hans hand.

Husen i Vimmerby kan således visa upp en serie rumsdekorationer gjorda under en drygt hundraårig period. Dessa visar på ett tydligt sätt smakens växlingar från barocken, då hela rummen fylldes av dekorationer, till den gustavianska tidens mer sparsmakade dekor.

Hus med dolda målningar:

  • RIPAN 5, Storgatan 8 målningar i tak i entré
  • TJÄDERN 2, Storgatan 17 målningar
  • RIPAN 9, Storgatan 18 dokumenterade målningar
  • ANDEN 4, Storgatan 27 målningar i affärshus
  • STORKEN 5, Stångågatan 14 målning i lilla rummet väster ut