Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ändringar av byggnadens konstruktion eller planlösning

För att göra ingrepp i byggnadens bärande konstruktion behöver du göra en anmälan. Det kan till exempel röra sig om ett upptag i en vägg för att få in stora fönsterpartier eller för att göra ett upptag i väggen till en ny utbyggnad. Du måste även göra en anmälan vid väsentliga ändringar i planlösningen. Det kan till exempel handla om att en lokal med öppen planlösning delas av för att bilda kontorsrum.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om startbesked behöver du lämna in:

 • Anmälan om ändring
 • Situationsplan, skala 1:500, där åtgärden är inritad
 • Planritning som redovisar befintligt utseende, skala 1:100 (vid planändring)
 • Planritning som redovisar nytt utseende, skala 1:100 (vid planändring)
 • Konstruktionsritningar som visar befintligt utseende, skala 1:50
 • Konstruktionshandlingar som visar nytt utseende med beräkningar och enklare förklaring
 • Förslag till kontrollplan

Vid större åtgärder av ändringar i planlösningen behöver du även lämna in:

 • Verksamhetsbeskrivning
 • Redovisning av ventilationens kapacitet och eventuella åtgärder

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar för att vi ska kunna avgöra ärendet. Det beror på ärendets omfattning.

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att alla handlingar är:

 • Underskrivna
 • Fackmannamässigt utförda
 • Skalenliga

Det är också viktigt att handlingarna tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Hur gör jag en anmälan?

Fyll i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skicka den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Avgiften tas ut med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.