Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Grundskolan årskurs 7-9

Skolbio

Högstadiet tilldelas en visning per läsår i årskurs 9. Filmen kan vara knuten till en temadag eller en temavecka. Tolerans, våld, sex och samlevnad, massmediernas roll är exempel på teman som förekommit. Lärare lämnar önskemål och tar del av förslag på filmer som är tänkbara vid olika tillfällen.

Det finns lärarhandledningar till många filmer med förslag på frågor att ta upp i för- och efterarbetet av filmerna med eleverna. Kulturskolans dramalärare engageras ibland att delta i för- och efterarbeten.