Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Samhällsbyggnadsavdelning

Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för många viktiga samhällsfunktioner som skötsel och underhåll av fastigheter, kost, städ och trafikfrågor.

Vi ansvarar också för:

  • Skolskjutsverksamhet
  • Bostadsanpassningsbidrag
  • Bidragsfrågor för enskilda vägar
  • Trafikanläggningar
  • Fastighetsfrågor angående kommunens ägda fastigheter
  • Tillhandahållande av fullvärdig kost till förskolor, skolor och till äldre och funktionshindrade.