Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Parkeringstillstånd för nyttotrafik

Här hittar du information om hur du ansöker om parkeringstillstånd för nyttotrafik.

Ansökan

Använd blanketten längst ner på sidan, under Mer information.
Märk mail och pdf till ditt företagsnamn följt av ordet nyttotrafik.

Nyttoparkeringstillståndet ger dig möjlighet att komma närmare ditt mål när du parkerar i tjänsten.

Tillståndet är fysiskt och finns i tre varianter, kategori A-C, läs mer om de olika kategorierna i dokumentet "Riktlinjer Nyttoparkeringskort" under Mer information längst ner på sidan.

Tillståndet beviljas för ett år i taget. Tillståndet är kopplat till fordonet.
Kommunen debiterar inte någon kostnad för tillståndet.

Tillståndet beviljas inte för:

  • transport av dig eller någon annan
  • parkering vid egen arbetsplats
  • snabb lastning och lossning av gods

Här gäller inte tillståndet:

Tillståndet gäller inte på parkeringsplatser som förvaltas av andra privata markägare.

Tillståndet gäller inte heller på gångfartsområde, huvudled eller på vändplats, parkeringsplats för rörelsehindrad, lastplats, taxiplats eller annan specialplats, eller uppställningsplatser för en viss typ av fordon, till exempel buss eller taxi.

För dig med serviceutrustade bilar som behöver längre uppställningstid vid byggen eller installationer kan söka om dispens från gällande lokala trafikföreskrifter hos gatukontoret.