Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Rengöring, sotning

I småhus är soteld en av de vanligaste brandorsakerna. Därför är en välsotad skorsten och att elda effektivt de bästa sätten att förhindra soteld.

Sotningsverksamheten består av två delar. Den ena är rengöring (sotning) som handlar om att rensa bort brännbara beläggningar för att minska risken för okontrollerad brand i förbränningsanordningen. Den andra är brandskyddskontroll.

Varför behöver jag rengöra?

Vid eldning bildas beläggningar av mer eller mindre brännbart material i förbränningsanordningen och den tillhörande rökkanalen. Det är viktigt att dessa beläggningar inte tillåts bli för tjocka. De kan nämligen antändas av heta brandgaser och leda till att brand uppstår i rökkanalen.

För att undvika denna typ av problem är det viktigt du rengör (sotar) regelbundet.