Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Enheten för försörjning

Enheten för försörjning ansvarar för frågor om ekonomiskt bistånd, skuldrådgivning, våld i nära relationer samt åtgärder för arbetslösa personer.

Inom enheten handläggs ansökningar om ekonomiskt bistånd. Arbetet med ekonomiskt bistånd syftar till att stödja personen till egen försörjning. Enheten samverkar med andra aktörer i samhället för att lyckas. Handläggarna utför även kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen och utreder också behov av insatser när en person är utsatt för våld i nära relationer.