Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Försäljning av läkemedel

Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel reglerar villkoren för handeln. Detaljhandeln ska bedrivas så att läkemedlen inte skadar människor, egendom eller miljö. Den ska också ske på ett sådant sätt att läkemedlens kvalité inte försämras.

Innan du startar eller förändrar verksamheten

Du som vill sälja receptfria läkemedel ska först anmäla handeln till Läkemedelsverket. Du ska också anmäla till Läkemedelsverket innan du väsentligt förändrar verksamheten eller avslutar den.

Kommunens kontroll

Kommunen kontrollerar att näringsidkarna följer lagen och dess föreskrifter. Handläggaren har rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för det. Kommunens handläggare har också rätt att få tillträde till de utrymmen som används för detaljhandeln och hanteringen av läkemedel.

Vimmerby kommun tar ut en avgift för kontrollen.

Vilka läkemedel som får säljas

Lagen tillåter försäljning av receptfria läkemedel till människor om det är lämpligt för egenvård, om allvarliga biverkningar är sällsynta vid användning och om försäljningen är lämplig med hänsyn till patientsäkerheten och skyddet för folkhälsan. Lagen tillåter också försäljning av receptfria nikotinläkemedel som inte har förskrivits och vars enda aktiva substans är nikotin.

Krav som ställs på dig som näringsidkare

Du som näringsidkare med försäljning av läkemedel ska utöva egen kontroll över försäljningen och hanteringen av läkemedel och ha ett program för hur kontrollen ska genomföras.Du ska informera konsumenten om var han eller hon kan få farmaceutisk rådgivning, det vill säga råd om hur läkemedlet bör användas.

Regler som begränsar försäljningen

Du får inte sälja läkemedel till en person som är under 18 år. Du ska förvissa dig om att mottagaren har uppnått 18 års ålder. Du får inte sälja nikotinläkemedel om det finns särskild anledning att anta att mottagaren avser ge varan till någon som inte har fyllt 18 år.

Krav som ställs på lokalerna

Försäljningen ska ske i lokaler som är lämpliga för ändamålet och läkemedlen ska tillhandahållas på ett lämpligt sätt. På försäljningsstället ska det finnas en tydlig och klart synlig skylt med information om reglerna för åldersgräns.

Andra läkemedel än nikotinläkemedel får inte säljas i serveringsutrymmen där serveringstillstånd gäller enligt alkohollagen.