Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Nationaldagen

Sveriges Nationaldag och Svenska flaggans dag 6 juni firas varje år traditionsenligt i Vimmerby.

Sedan 2015 är firandet förlagt till Källängsparken. För information om Nationaldagens program kontakta Allaktivitetshuset Fabriken. Programmet brukar släppas i mitten av maj varje år.

Flaggor och fanor kan enskilda personer, föreningar och organisationer ansöka om hos Stiftelsen Sveriges Nationaldag samt av Länskommittén Sveriges Nationaldag i Kalmar län. Fanorna och flaggorna delas därefter ut vid de festligheter som kommunerna anordnar i samband med Nationaldagen och Svenska flaggans dag den 6 juni.

Ansökan om flagga och fana – föreningar och organisationer
Från Stiftelsen Sveriges Nationaldag kan föreningar och organisationer ansöka om att få en flagga eller en fana. Ansökan görs skriftligt på blankett och ska vara Stiftelsens kansli tillhanda före den 1 januari. Enklast är att själv ladda hem ansökningsblankett från Rikskommittén Sveriges Nationaldag. Se länk till Stiftelsen Sveriges nationaldag nedan.

Ansökan skickas till:
Stiftelsen Sveriges Nationaldag
100 12 Stockholm

Ansökan om flagga och fana – enskild person, föreningar och organisationer
Från Länskommittén Sveriges Nationaldag i Kalmar län kan både enskilda personer, föreningar och organisationer hemmahörande i Kalmar län, ansöka om flagga eller fana. Ansökan görs skriftligt på blankett och ska vara Länskommittén tillhanda före den 1 mars.

Ansökan skickas till:
Länskommittén Sveriges Nationaldag
Länsstyrelsens Kalmar län
391 86 Kalmar

Källa: Informationen hämtad från Länsstyrelsen hemsida.

Kontaktperson på Länsstyrelsen i Kalmar län:
Marita Sjögren, Länsstyrelsen
Växeln: 010-223 80 00