Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Sophantering och återvinning

Här finner du mer information om återvinningscentraler och återvinningsstationer i Vimmerby kommun.

En relativt enkel åtgärd för att minska belastningen på miljön är att sortera sina sopor. Om alla sorterbara avfallstyper utsorteras blir det inte lika mycket skräp kvar i påsen.

Förpackningar av papper, plast och metall omfattas av producentansvar vilket innebär att producenten av förpackningen är skyldig att samla in och återvinna eller återanvända den kasserade förpackningen. På samma sätt omfattas returpapper som till exempel tidskrifter, kataloger och reklamblad av producentansvar.

På de återvinningsstationer som finns runt om i kommunen kan du lämna förpackningar, returpapper och batterier. Är du osäker på hur du ska sortera dina sopor kan du titta i sorteringsguiden.

Hushållens farliga avfall som till exempel färg- och oljerester, bilbatterier och lacknafta ska lämnas på Vimmerbys återvinningscentral.

Återvinningscentralen i Vimmerby kommun

På återvinningscentralen i Vimmerby kan du lämna allt grovavfall, farligt avfall och elavfall som uppstår i ditt hushåll. Du hittar återvinningscentralen i på Snokebovägen 410. Klicka här för en vägbeskrivning. Nedan ser du återvinningscentralens öppettider:

Återvinningscentralens öppettider‌

Dag

Klockslag

Varje helgfri måndag

kl. 08:00 - 19:00

Varje helgfri tisdag till fredag

kl.  08:00-16:00

Lördagar jämna veckor

kl. 10:00 - 14:00

Vill du läsa mer om återvinningscentralen kan du besöka Vimmerby Energi & Miljö ABs webbplats.

Återvinningsstationer

I Vimmerby kommun finns tio återvinningsstationer. Här kan lämna glas-, metall-, pappers- och plastförpackningar samt tidningar och andra trycksaker. Läs mer om återvinningstationerna och vart du hittar dem på Vimmerby Energi & Miljös webbplats.

Har du synpunkter på tömningen, städningen eller skötseln av återvinningstationerna ska du kontakta Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB.