Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Taxa för livsmedelskontrollen

Som livsmedelsföretagare kan du beröras av tre avgifter enligt taxan för livsmedelskontrollen. Det är avgift för registrering, livsmedelskontroll och uppföljande kontroll. Miljö- och byggnadsförvaltningen tar ut dessa avgifter.

Avgift för registrering

Vi tar ut en avgift på 1 302 kronor för att registrera en livsmedelsverksamhet.

Avgift för livsmedelskontrollen

Vi tar ut en avgift för den ordinarie livsmedelskontrollen. Avgiftens storlek baseras på kontrolltiden multiplicerat med timavgiften som är 1 302 kronor.

Kontrolltiden motsvarar den tid vi lagt ned på att kontrollera din verksamhet inklusive förberedelser, rapportskrivning och annat administrativt arbete.

Du betalar avgiften i efterhand efter varje genomförd livsmedelskontroll.

Avgift för uppföljande kontroll

För en uppföljande kontroll tar vi ut en avgift på 1 211 kronor per timme.

Timavgift

Avgiften för registrering och livsmedelskontroll baseras på timavgiften. Timavgiften är 1 302 kronor.

Om taxan

Kommunfullmäktige antog taxan för livsmedelskontrollen 2019-12-16, § 215/2019. Taxan gäller från och med 2020-01-01.

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat om indexjustering av taxan. Den senaste indexjusteringen gjordes 2023-12-14, MBN § 175/2023. Det innebär att timavgiften är 1 302 kronor från och med 2024-01-01.