Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Taxa för livsmedelskontrollen

Som livsmedelsföretagare kan du beröras av tre avgifter enligt taxan för livsmedelskontrollen. Det är avgift för registrering, årlig kontrollavgift och avgift för uppföljande kontroll. Miljö- och byggnadsförvaltningen tar ut dessa avgifter.

Avgift för registrering

Vi tar ut en avgift på 1 222 kronor för att registrera en livsmedelsverksamhet.

Avgift för godkännande

För att pröva en ansökan om godkännande tar Livsmedelsverket ut en avgift som motsvarar en årlig kontrollavgift.

Årlig kontrollavgift

För den ordinarie livsmedelskontrollen tar vi ut en årlig kontrollavgift. Avgiften baseras på anläggningens kontrolltid som sedan multipliceras med timavgiften. Timavgiften är 1 222 kronor.

Avgift för uppföljande kontroll

För en uppföljande kontroll tar vi ut en avgift på 1 137 kronor per timme.

Timavgift

Avgiften för registrering och den årliga kontrollavgiften baseras på timavgiften. Timavgiften är 1 222 kronor.

Om taxan

Kommunfullmäktige antog taxan för livsmedelskontrollen 2019-12-16, § 215/2019. Taxan gäller från och med 2020-01-01.

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat om indexjustering av taxan. Den senaste indexjusteringen gjordes 2022-12-14, MBN § 161/2021. Det innebär att timavgiften är 1 222 kronor från och med 2023-01-01.