Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Barn och ungas psykiska hälsa

Mår du dåligt? Eller mår ditt barn dåligt?

Du som är barn eller ungdom kan få hjälp och stöd i olika situationer. Det kan till exempel vara vid bråk i familjen eller vid problem med alkohol och droger.

Är läget akut? Ring 112

Här hittar du mer information när du behöver akut hjälp.

Olika problem - det här kan vi hjälpa dig med

Vi har samlat information om några av de problem och svårigheter som kan leda till att barn och ungdomar mår dåligt. Det finns också uppgifter om vart du kan vända dig om du behöver hjälp, stöd och råd.

Alla mår dåligt ibland. Det kan vara för att det har hänt något jobbigt eller för att du undrar hur något ska bli. Det finns saker du kan göra själv för att må bättre. Du kan också få hjälp att må bättre.

UMO – att må dåligt

Youmo - på andra språk än svenska

Psykologiguiden UNG

Har du något du funderar på eller är orolig över och behöver hjälp med? Det kan till exempel vara något med kroppen, något hemma eller i skolan. Då kan du få hjälp från någon som är van att hjälpa till med såna grejer.

UMO – att ta hjälp

Youmo - på andra språk än svenska

Koll på soc

Ungdomsmottagning

Psykologiguiden UNG

Adhd är en funktionsnedsättning som påverkar din förmåga att koncentrera dig och att styra och kontrollera ditt beteende. Att ha adhd är olika för olika personer. Många med adhd blir oroliga eller störda om det är livligt runt omkring. Det är också vanligt att ha många tankar och idéer i huvudet samtidigt. Om du har adhd finns det hjälp att få för att vardagen ska funka bättre.

UMO – Adhd

UMO - Adhd stöd och hjälp

Vårdguiden - Adhd

Alkohol och narkotika är olika sorters droger. En drog är något som är giftigt, som gör den som använder det påverkad och som man kan bli beroende av.

Använder du själv alkohol eller droger och vill ha hjälp? Är du orolig för att till exempel dina föräldrar, en kompis eller ett syskon dricker eller använder droger? Du behöver inte vara ensam med dina tankar och bekymmer. Det finns bra hjälp att få för den som har alkohol- eller drogproblem.

Vill du läsa mer?

Missbruk och droger - mer information från Vimmerby kommun

Familjeteamet - Vimmerby kommun

Umo – tobak alkohol droger

Youmo - på andra språk än svenska

1177 Vårdguiden

Maskrosbarn

Tonårsparlören

Drugsmart

Bris – för barn och unga

Koll på soc

Hedersvåld och förtryck handlar om att det finns krav på att alla i familjen måste följa vissa regler, för att inte förstöra familjens rykte och anseende, dess heder. Alla oavsett kön eller sexuell läggning kan utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld.

Vill du läsa mer?

UMO – om hedersrelaterat våld och förtryck

Youmo - på andra språk än svenska

Hedersrelaterat våld och förtryck - mer information från Vimmerby kommun

Det finns olika anledningar till att man inte mår psykiskt bra. Många känner sig nedstämda eller ledsna i perioder av sitt liv. Andra reagerar med ilska och utbrott.

Om du är ung och tycker livet känns jobbigt finns det flera ställen dit du kan vända dig för att få stöd och hjälp. Du kan till exempel få hjälp av elevhälsan eller på en ungdomsmottagning. Både sjukvården och socialtjänsten kan hjälpa dig och dessutom finns det många stödgrupper och organisationer som är bra att prata med. Alla som jobbar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten har tystnadsplikt.

Vill du läsa mer?

UMO – att må dåligt

Youmo - på andra språk än svenska

Bris – för barn och unga

1177 Vårdguiden

Barn- och ungdomshälsan

De flesta hamnar i någon slags kris en eller flera gånger i livet. Krisen kan bero på en hemsk eller sorglig händelse eller på att något i livet förändras mycket. Hur du reagerar och hur lång krisen blir är olika beroende på vad det är för sorts kris, vad du har varit med om tidigare och vilket stöd du får. Att prata med någon kan ofta ge både tröst, nya insikter och hopp om framtiden.

Vill du läsa mer?

UMO – om kris

Youmo - på andra språk än svenska

Bris – för barn och unga

1177 Vårdguiden

Elevhälsan

Barn- och ungdomshälsan

Koll på soc

Organisationen Tilia

Unga Lukas

Läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text. Man kan inte helt bli av med sina besvär och även om det kan vara jobbigt att inte kunna läsa och skriva lika fort och lätt som andra, kan de flesta minska sina problem med olika hjälpmedel. En dator med rättstavningsprogram kan till exempel vara ett bra hjälpmedel. Talböcker kan också vara till hjälp.

Vill du läsa mer?

1177 Vårdguiden

Svenska Dyslexiföreningen

Elevhälsan

Mobbning är när någon blir illa behandlad av andra, flera gånger. Det kan vara elaka kommentarer, hot eller andra kränkningar. Ibland är mobbningen brottslig. Du behöver få hjälp om mobbningen inte slutar.

Mobbning är vanligare än man tror och för många kan ärren efter mobbning sitta kvar länge. Därför är det viktigt att du berättar för någon om hur du upplever din situation. Det är förbjudet enligt lag att mobba eller kränka en annan person.

Om du känner dig mobbad eller kränkt, eller om du vet någon annan som blir utsatt, ska du prata med din lärare. Du kan även prata med din skolkurator eller skolsköterska som ingår i Elevhälsan.

Kränkande eller diskriminerande behandling kan man anmälda till barn- och elevombudet, BEO och till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Vill du läsa mer?

UMO - Om mobbning

Youmo - på andra språk än svenska

1177 Vårdguiden

Barn- och elevombudsmannen

BRIS

Elevhälsan

Barn- och ungdomshälsan

Att gå i skolan tar upp en stor del av livet. Det kan vara en rolig tid och det kan vara en jobbig tid. Om du inte trivs, eller om du blir illa behandlad, finns det saker du kan göra för att det ska bli bättre.

Det är bara du själv som vet hur det är att vara i just din situation. Om du inte trivs i skolan, kan det finnas många lösningar. Kanske finns det andra som känner som du, som du kan prata med. Ibland kan du själv komma på en lösning, ibland behöver du andras hjälp, till exempel vänner, föräldrar, skolpersonal eller någon på en ungdomsmottagning. Du ska inte behöva må dåligt i din skola.

Vill du läsa mer?

UMO - Tips för att trivas i skolan

UMO - Att må dåligt

Youmo - på andra språk än svenska

1177.se - Problem i skolan

BRIS

Elevhälsan

De flesta vet att narkotika kan skada kroppen och att det innebär olika risker att nvända det. Men i början tänker nog ingen på sig själv som missbrukare eller att det ska leda till beroende. Då brukar man också kunna styra sitt användande. Efter ett tag brukar det också komma problem. Ju längre man håller på, desto svårare blir det att styra sitt användande och att sluta. Drogerna blir viktiga i ens känslor och tankar. Drogerna att påverka hur man mår, ens liv och även dem som finns runt omkring.

Vill du läsa mer?

Missbruk och droger - mer information från Vimmerby kommun

Familjeteamet - Vimmerby kommun

Umo – Tobak, alkohol och droger

Youmo - information på andra språk än svenska

Maskrosbarn

Tonårsparlören

Drugsmart

Bris – för barn och unga

1177 Vårdguiden

Koll på soc

Barn- och ungdomshälsan

Sexuella övergrepp är när någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla sexuella handlingar som görs mot någons vilja är sexuella övergrepp. Du kan få hjälp om du har blivit utsatt.

Vill du läsa mer?

Akut hjälp, krishantering - information från Vimmerby kommun

Hjälp till familjer barn och ungdom - Vimmerby kommun

 Umo – sexuella övergrepp

Youmo - på andra språk än svenska

Bris – för barn och unga

Ecpats stödlinje för barn och unga

1177 Vårdguiden

Koll på soc

Ungdomsmottagning

Barn- och ungdomshälsan

Ibland kan livet kännas hopplöst. Många har nog någon gång tänkt tanken att de inte orkar leva längre. Om du själv eller någon i din närhet har tankar på självmord ska du söka hjälp. Även om det just nu känns omöjligt, finns det alltid andra utvägar. Och det finns hjälp att få.

Att tänka på självmord är inte samma sak som att verkligen vilja dö. Många har självmordstankar någon gång under livet. Det är mindre vanligt att göra handlingen, att ta sitt liv. Men tyvärr händer det ibland. Därför ska tankar på självmord alltid tas på allvar, oavsett om det är man själv eller någon annan som har dem.

Vill du läsa mer?

Umo – självmordstankar

Youmo - på andra språk än svenska

Bris – för barn och unga

1177 Vårdguiden

Barn- och ungdomshälsan

Många har föräldrar som har skilt sig eller som ska skilja sig. Meningen med en skilsmässa kan vara att dina föräldrar vill att familjens situation ska bli bättre än vad den har varit. Ofta blir det bra, även om det kan ta tid.

Hur det känns när dina föräldrar skiljer sig är olika. Du kan känna både oro, ilska, lättnad och sorg. Ibland kan du känna skuld över att föräldrarna skiljer sig och tänka att det är ditt eget fel för att du har varit jobbig eller så. Det är aldrig sant. Det är aldrig barnens fel att föräldrarna skiljer sig och det är alltid föräldrarnas uppgift att ordna sina egna och barnens liv.

Vill du läsa mer?

UMO – skilda föräldrar

Youmo - information på andra språk än svenska

Bris – för barn och unga

1177 Vårdguiden

Barn- och ungdomshälsan

Koll på soc

Alla barn i åldern 7 till 16 år som är bosatta i Sverige måste gå i grundskolan. Det kallas för skolplikt. Din vårdnadshavare är skyldig att se till att du kommer till skolan. I skollagen står det också att kommunen är skyldig att kontrollera att eleverna finns i skolan. Skolan ska kontakta hemmet när du är frånvarande och vårdnadshavaren inte anmält frånvaron.

Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar.

Vill du läsa mer?

UMO - tips för att må bra i skolan

UMO- varför kommer jag inte iväg till skolan

Youmo - på andra språk än svenska

1177.se

BRIS

Skolverket

Elevhälsan

Stress är en naturlig reaktion i kroppen, som är bra när du behöver göra något snabbt eller har bråttom. Om du ofta är stressad eller inte får koppla av, kan stressen bli ett problem.

Stress kan vara olika saker i olika åldrar och det kan variera hur du påverkas och reagerar.

Du kan bli stressad när du får bråttom eller när du har många saker att göra på kort tid. Ibland kan du kanske känna stress även om du inte har bråttom. Du kan bli stressad av press, förväntningar eller idéer på hur du ska vara eller vad du ska göra. Ibland kan det hända saker i livet som gör att du är stressad länge. Då mår du inte bra.

Ibland kanske du själv inte vet vad det är. Det kan också kännas stressigt fast du har många roliga saker att göra.

Vill du läsa mer?

UMO - stress

Youmo - på andra språk än svenska

1177.se

BRIS

Elevhälsan

Barn- och ungdomshälsan

Organisationen Tilia

Unga Lukas

Psykologigudien UNG

Kontakt

Elevhälsan

Ungdomsmottagning

Alla har nog känt sig dåligt eller orättvist behandlade någon gång, eller sett någon annan bli det. Du har rätt att slippa våld och kränkningar, men om du råkar ut för det finns hjälp att få.

Vill du läsa mer?

UMO

Youmo - på andra språk än svenska

Bris – för barn och unga

unga relationer

1177 Vårdguiden - när barn far illa

Koll på soc

Kontakt

Socialtjänst

Elevhälsa

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är en myndighet som kontrollerar socialtjänst och hälso- och sjukvård. Du som har kontakt med socialtjänst eller sjukvård, eller bor på elevhem, har rätt att kontakta oss för att få information om dina rättigheter.

Du har rätt till god vård och omsorg. Det innebär bland annat att det ska vara lätt för dig att söka och få hjälp om du är sjuk eller mår dåligt. IVO ska se till att socialtjänsten och hälso- och sjukvården följer de lagar och regler som finns. Om de du träffar där inte lyssnar eller om du tycker att dina rättigheter inte respekteras kan du vända dig till IVO.

Barn och unga kan ringa, mejla eller chatta anonymt med IVO.

Barn- och ungdomslinjen, IVO

Du har rätt att må bra. Du som är ung har rätt att ha någon som tar hand om dig. Du har rätt att vara trygg och få en god fostran. God fostran betyder bland annat att du ska få råd, stöd och ha någon som bryr sig om dig.

Du ska behandlas med respekt. Ingen får slå dig eller göra saker som får dig att må dåligt. Ingen får heller straffa dig eller ställa orimliga krav, säga taskiga saker, håna eller hota dig.

Alla barn ska ha någon vuxen som tar hand om dem, en vårdnadshavare. Oftast är det dina föräldrar som är dina vårdnadshavare.

Vill du läsa mer?

Koll på soc - att få hjälp från socialtjänsten