Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Riva, rivningslov

För att få riva byggnader inom ett område med detaljplan behöver du rivningslov. Rivningen kan omfatta hela byggnaden eller delar av den.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om rivningslov vid mindre åtgärder behöver du lämna in:

  • Situationsplan, skala 1:500, där aktuell byggnad är markerad
  • Foton på byggnaderna som du planerar att riva
  • Beskrivning av hur rivningen kommer att gå till

För att få startbesked vid mindre åtgärder behöver du lämna in:

  • Förslag på kontrollplan
  • Materialinventering som beskriver vilka material som rivningen omfattar, vilka volymer det handlar om och hur du tar hand om dessa.

Vid större rivningar behöver du även lämna in:

  • Anmälan om kontrollansvarig
  • Klassning av materialet enligt avfallskoderna

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att alla handlingar är underskrivna.

Det är också viktigt att utreda omfattningen av rivningen (är marken förorenad sedan tidigare, behöver man göra andra åtgärder i samband med rivningen, med mera).

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar för att vi ska kunna avgöra ärendet. Det beror på ärendets omfattning.

Hur ansöker jag om rivningslov?

Fyll i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skicka den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om rivningslov. Avgiften tas ut med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.