Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Våld i nära relation

Varje handling som skadar, smärtar eller kränker och som utförs av någon du har en nära relation till är våld i nära relation. Alla människor som lever under någon form av våldsutsatthet har rätt till stöd och skydd.

Du kan få stöd och skydd direkt från Vimmerby kommun. Aktuellt stöd kan vara samtal, bearbetning, ekonomisk hjälp eller skydd. Vi har tystnadsplikt.

I akuta situationer

SOS 112
Socialjour 112 - begär Höglandets socialjour
Polis 114 14

Exempel på våld i nära relation

Fysiskt våld

Kan vara knuffar, att bli fasthållen, dragen i håret, kvävningsförsök/stryptag, slag och/eller sparkar.

Sexuellt våld

Kan vara våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, alternativt sexuella handlingar som den utsatte inte vågar säga nej till. Här ingår även att bevittna sexuella handlingar, att bli fotograferad/filmad i sexuellt syfte samt beröringar av sexuell natur som man påtvingas mot sin vilja. Inom sexuellt våld ingår även prostitution samt människohandel för sexuella syften.

Psykiskt våld

Kan vara direkta eller indirekta hot eller förlöjliganden. Här ingår olika former av isolering, emotionell utpressning, skambeläggning, trakasserier och stalkning. Även våld eller hot om våld mot husdjur och/eller andra, för den drabbade, viktiga personer.

Materiellt och ekonomiskt våld

Kan vara då personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs avsiktligt samt då personliga tillhörigheter undanhålls. Här ingår även om den drabbade tvingas att underteckna dokument/avtal som medför skada för den drabbade samt exkludering från ekonomisk tillgång. Materiellt våld handlar även om försummelse och vanvård så som undanhållande av medicin, näringsriktig föda och/eller uteblivande av vård och omsorg som den drabbade har rätt till.

Läs mer:

Stöd till dig som är våldsutsatt, anhörig eller våldsutövare (Extern länk till jämställdhetsmyndigheten)

Hedersrelaterat våld och förtryck

Information om hedersrelaterat våld och förtryck.

Viktiga telefonnummer

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg 010-356 90 00
Västerviks Sjukhus 0490-86 000
Primärvården Vimmerby 0492-175 00
Kvinnojouren Hultsfred/Vimmerby 0495-106 19