Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

CLP-märkning

Alla kemiska produkter i handeln ska vara märkta enligt CLP-förordningen, annars får man inte sälja dem. Även kemiska produkter på arbetsplatser ska vara märkta enligt CLP-förordningen. Produkter hemma hos privatpersoner behöver inte märkas om så länge de används för privat bruk och inte säljs vidare.

Vad är CLP-förordningen?

CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. För att få sälja kemiska produkter behöver du följa dessa regler. CLP-märkningen känner du lätt igen på faropiktogrammet (varningssymbolen), som har vit bakgrund med röd ram.

Vad ska jag göra med de gamla förpackningarna?

Alla verksamheter som säljer kemikalier är skyldiga att följa de nya reglerna, det vill säga, alla produkter som du säljer måste vara märkta enligt CLP-förordningen. Gamla produkter skickar du till destruktion och sparar kvitto på detta. Alternativt ser du till att leverantören märker om de gamla produkterna med en ny märkning.

Vilka regler gäller?

I broschyren ”Kemiska produkter i butiker – märkning och ansvar” kan du bland annat läsa om vad som gäller för märkning enligt CLP-förordningen. Mer information hittar du även på Kemikalieinspektionens webbplats.