Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Vimmerbys Globträd

Globträdet är ett internationellt nätverk med syfte att genom goda demokratiska mötesplatser främja barn och ungdomars rättigheter i enlighet med de 54 artiklarna i Barnkonventionen.

Globträdet bildades 1986 och har vid ett flertal tillfällen arrangerat möten mellan barn, ungdomar och vuxna när de tillsammans diskuterat och samtalat kring frågan: Vad är viktigast för oss och hur ser vår framtid ut?

Globträdets målsättning är att arbeta internationellt, nationellt, regionalt och lokalt för att på så vis genomsyra hela miljön runt barn och ungdomar. Globträdet är en mötesplats över många gränser. Främst ålders-, yrkes-, kultur- och nationsgränser.

Vimmerby kommun invigde sitt eget Globträd 5 maj 2006 i närvaro av dåvarande ungdomsminister Lena Hallengren. Vimmerbys Globträd är Sockerdricksträdet vid Astrid Lindgrens Näs.

Arbetsmetoden Globträdet bygger på en gräns- och sektorsöverskridande mötesplats för att kunna föra samtal mellan barn, unga och vuxna.

Idag finns förutom Globträdet ytterligare en mötesplats i Fabriken - Allaktivitetshuset i Vimmerby, där Barnkonventionen, Agenda 2030 och UNESCOs rapport ”Vår skapande mångfald”. Meningen med detta är att konkret visa och synliggöra Vimmerby kommuns motto Mod, Ansvar och Fantasi.