Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Film och animation

Filmlektion på Kulturskolan

Kulturskolan arrangerar kurser i film och animation för olika åldersgrupper och erbjuder filmundervisning ute i skolorna.

Att kunna förstå, tolka och använda olika medier blir allt viktigare i dagens samhälle. Vi vill ge barn och ungdomar möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom film och att själva uttrycka sig med rörliga bilder och stillbilder.

Vi erbjuder kortare och längre kurser i film och animation för barn och ungdomar på kvällar, helger och lov. För mer information om kurser, se studyalong.se/vimmerby

Vi deltar också i olika projekt som rör film inom skolan i mån av tid. Det kan till exempel handla om undervisning i film och redigering på Elevens val, eller att jobba med ett filmprojekt i en klass utifrån ett särskilt tema. Barn och ungdomar kan också höra av sig till oss för att få hjälp med enskilda film- och fotoprojekt.

Inom ramen för Kulturgarantin utvecklar vi skolbion i kommunen i samarbete med våra kulturombud. Vi jobbar för att få en så bra spridning som möjligt av film till våra barn och ungdomar.

Om du är intresserad av att arbeta med film och/eller animation i din verksamhet kan du ta kontakt med oss på Kulturskolan för mer information. Vi försöker sprida idéer och tips genom kulturombuden. Fortbildning kan erbjudas efter önskemål.