Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Vilket stöd kan man få?

Här får du veta var du som nyanländ flykting eller invandrare ska vända dig för att få information och hjälp från kommunen i olika frågor.

Utbildning och barnomsorg

Förskola och barnomsorg

Grundskola för barn

Gymnasium

Svenska för invandrare (SFI)

Samhällsorientering 

Bostad

Vimarhem AB

Privata hyresvärdar

Råd och stöd

Du kan vända dig till integrationsenheten om du behöver råd och stöd.  Ibland kan du få svar direkt, andra gånger kan kan du få vägledning om vart du kan vända dig för att få svar.

Tolk

Svenska myndigheter, som kommunen, bör ordna tolk om du har svårt att förstå språket när du kontaktar oss. Kommunen bestämmer om tolk ska bokas eller inte och betalar kostnaden. Tolken har tystnadsplikt.