Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Egenkontroll i miljöfarlig verksamhet

Driver du en verksamhet som kan påverka människors hälsa eller miljön negativt? Då är du enligt miljöbalken tvungen att utföra något som heter egenkontroll.

Att bedriva egenkontroll innebär att du ska ha rutiner för att kontrollera att din verksamhet sköts och drivs på ett miljömässigt bra sätt. Egenkontrollen ska hjälpa dig att se till att du uppfyller de lagkrav som finns, till exempel i miljöbalken.

Tänk på att negativ påverkan på miljön eller människors hälsa kan ske såväl vid byggande som under drift. Det kan även ske när du har avslutat eller ska avsluta en verksamhet.

Egenkontrollen är ett ständigt pågående arbete som du noga ska planera, genomföra, följa upp och förbättra. Du är skyldig att bedriva egenkontroll utan att vi som tillsynsmyndighet ska behöva tvinga dig till det.

Kraven på egenkontroll, och den dokumentation som du behöver, beror till stor del på vilken typ av verksamhet du bedriver. Det viktigaste är att den omfattar det man behöver för att verksamheten inte ska bryta mot miljöbalken.

Driver du en verksamhet som kräver anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken finns det särskilda krav på hur du ska utföra egenkontrollen. Mer information finns i egenkontrollförordningen.

Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll

Mer om egenkontroll

Om du driver en miljöfarlig verksamhet kan Naturvårdsverkets information och handbok vara lämplig läsning. För dig som är lantbrukare är LRF:s miljöhusesyn ett bra stöd i ditt arbete med egenkontroll.