Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Barmarksunderhåll

Med barmarksunderhåll menar vi det underhåll som behöver göras när vintern och snön försvunnit. 

 Exempel på barmarksunderhåll är:

  • Sandsopning.
  • Reparationer av vägmärken, gatunamnskyltar och vägräcken
  • Underhåll och nybyggnation av gator
  • Underhåll av torg och broar
  • Dikning och kantskärning av körbanor och grusvägar
  • Röjning och slåtter av markområdena alldeles intill aktuella vägar och körfält
  • Röjning av diken
  • Rensning av vägtrummor, dräneringsanordningar och dagvattenbrunnar