Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Norrgården 3

Detaljplanen för Norrgården 3 är antagen och har vunnit laga kraft. Kommunfullmäktige antog planen den 26 januari 2015. Detaljplanen vann laga kraft den 24 februari 2015.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen var att planlägga för hotell, där del av området var natur, samt planlägga för naturmark där området var bostadmark. Planen har upprättats för att möjliggöra en utökning av Oxgårdens verksamhet, fastighet Norrgården 2 i Vimmerby.