Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kommunens revisorer

Kommunens revisiorer består av sex personer vars uppgift är att utifrån god revisionssed årligen granska all verksamhet som bedrivits inom nämndernas verksamhetsområden.

Revisorerna är ett kontrollinstrument som granskar våra kommunala verksamheter och bedömer ansvarstagandet. Kontrollerna gäller främst om kommunen använt de ekonomiska resurserna på bästa sätt, om man arbetar effektivt och om man uppfyller de lagkrav som ställs på myndigheten.

Revisorerna prövar också om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.