Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kemiska produkter

Du som använder, förvarar eller säljer kemiska produkter har många regler och lagar att följa. Kemikalier ska bland annat klassificeras, märkas, förpackas och förvaras på rätt sätt. Hanterar du kemikalier på fel sätt kan det skada människors hälsa och miljön.

Egenkontroll

Det är du som ansvarar för verksamheten som ska se till att kemikalier hanteras på ett säkert sätt. Det räcker inte bara med tekniska åtgärder. Du måste också bedöma riskerna med hanteringen och skapa en tydlig ansvarsfördelning inom verksamheten. Det är även viktigt att alla som ska hantera kemikalier har den kunskap som behövs.

Som en del i din egenkontroll måste du ha en kemikalieförteckning. Farliga produkter ska också ha ett säkerhetsdatablad.

Driftstörning eller ofrivilligt utsläpp

Vid driftstörningar eller ofrivilliga utsläpp av kemikalier ska du genast kontakta Räddningstjänsten. Finns det risk för att utsläppet kan orsaka problem för människors hälsa eller miljön ska du även höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen.