Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll

Här finns kallelser och protokoll från fullmäktiges sammanträden. I kallelsen finns uppgift om tid och plats för sammanträdet samt de handlingar som är underlag till ärendena. Protokollen justeras/ signeras digitalt och publiceras sedan här.

Kallelser år 2024

Protokoll år 2024

Kallelser år 2023

Protokoll år 2023

Kallelser år 2022

Kommunfullmäktige 2022-01-24 ställdes in.

Protokoll år 2022

Kallelser år 2021

Protokoll år 2021

Kallelser år 2020

Protokoll år 2020

Kallelser år 2019

Protokoll år 2019

Kallelser år 2018

Protokoll år 2018