Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Besöksnäringens förening

Vimmerby besöksnäring ekonomisk förening

Vill du vara med och påverka utvecklingen inom besöksnäringen?

Vimmerby besöksnäring ekonomisk förening har bildats. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva turistbyråverksamhet, innefattande marknadsföring och förmedling av logi samt bidra till att marknadsföra Vimmerby kommun som arbetsplats, handelsplats, bostadsort och besöksmål.

Vem kan vara medlem i föreningen?

Föreningen vänder sig primärt till organisationer, företag, föreningar och myndigheter som i sina verksamheter har nytta av en ökad tillströmning av besökare till Vimmerby kommun. En besökare kan exempelvis vara en turistande familj, en affärsresande eller en besökande till släktingar och vänner.

Oavsett vilket bransch eller näring ni verkar inom har ni nytta av att kommunen får fler besökare. I ett större sammanhang gynnas företag, organisationer, föreningar och myndigheter av att kraftsamla kring en samordnad marknadsföring av Vimmerby kommun som resmål och besöksort. Föreningen vänder sig således inte enbart till företag och organisationer inom turismnäringen.

Är du intresserad av att vara med i föreningen kontakta Vimmerby turistbyrå.