Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Elda trädgårdsavfall

I trädgården samlas ofta löv, kvistar och annat avfall som du gärna vill bli av med. Beroende på vart du bor kan du få elda trädgårdsavfall om du inte kan använda det för kompostering. I så fall måste du informera räddningstjänsten.

Har du möjlighet kan du kompostera trädgårdsavfallet på din egen fastighet. På så sätt ger du också jorden ett fint näringstillskott. Om du inte kan eller vill kompostera det själv kan du lämna ditt trädgårdsavfall på kommunens återvinningscentral. På återvinningscentralen sorterar du avfallet i komposterbart trädgårdsavfall samt grenar och kvistar.

Om du inte kan kompostera trädgårdsavfallet kan du få elda upp det om du bor i ett område utanför detaljplan eller fördjupad översiktsplan som har märkts ut på kartorna i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljö. Om du ska elda trädgårdsavfall måste du först informera Räddningstjänsten om detta.

Du måste även uppfylla följande krav:

  • Du får bara elda torrt trädgårdsavfall under dygnets ljusa timmar.
  • Eldningen måste ske utan risk för olägenheter för människors hälsa och miljön.
  • Du får inte elda under perioden 1 maj till 30 september. Det är generellt eldningsförbud under denna period för att skydda människors hälsa och miljön. Undantag finns dock för ved- eller koleldning som sker för grillning eller motsvarande.