Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Anmälan - åtgärder som inte kräver bygglov

Alla åtgärder kräver inte att du ansöker om lov. Istället kan du behöva göra en anmälan för att få startbesked. Du behöver bland annat göra en anmälan för att få installera eller ändra en eldstad, utföra åtgärder enligt attefallsreglerna och riva utanför detaljplan.

Oavsett om du äger ett bostadshus eller bedriver en verksamhet så behöver du göra en anmälan för en mängd olika åtgärder. Ett beslut för ärenden som kräver anmälan ger dig ett startbesked. Det innebär att du får påbörja åtgärden du planerar.

Vanliga åtgärder som kräver anmälan

Här kan du läsa mer om några vanliga åtgärder som kräver anmälan och vilka handlingar du behöver skicka in:

Attefallsåtgärder

Installation eller ändring av eldstad eller rökkanal

Installation eller ändring av ventilation

Ändring av byggnadens konstruktion eller planlösning

Solceller

Rivning (utanför detaljplanelagt område)

Ändringar av vatten och avlopp (VA)

Installation av oljeavskiljare och fettavskiljare

Ändringar i brandskyddet av en byggnad

Installation av hiss

Underhåll av skyddad byggnad

Även alla typer av undantag i plan- och bygglagen som berör ett byggnadsverk med särskilt bevarandevärde kräver anmälan. Du behöver även göra en anmälan för åtgärder som man enligt detaljplanen upphävt lovplikten för.

Så gör du en anmälan

Fyll i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan" och skicka den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.