Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Aktuella detaljplaner

Här kan du se vilka detaljplaner vi arbetar med för tillfället. Du kan också se var dessa befinner sig i planprocessen. Har du frågor om planerna får du gärna höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Samråd

Bild över planprocessen som markerar delen om samråd.

Granskning

Tabell över planprocessen som markerar delen om granskning.

Antagande

Bild över planprocessen där delen om antagande är markerad. 

Laga kraft

Bild över planprocessen som markerar delen om laga kraft.

Antagna planer som har vunnit laga kraft hittar du i vårt planarkiv.