Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Rösta med bud

Att rösta med bud innebär att man som väljare får hjälp med att transportera sin röst till en vallokal eller till en röstningslokal där man kan förtidsrösta.

Den som är sjuk, funktionshindrad eller på grund av ålder inte själv kan ta sig till vallokalen får rösta med bud. Dessutom får väljare som betjänas av lantbrevbärare anlita denne som bud.

För att rösta med bud behövs, förutom budet:

  • Valsedlar
  • Valkuvert
  • Ett ytterkuvert för budröstning
  • Ett vittne
  • Röstkort

Bud och vittne får inte vara samma person. Bud och vittne måste ha fyllt 18 år. Budröstmaterial som behövs kan hämtas före valet i Vimmerby kommuns Kontaktcenter.

Budet kan vara:

  • väljarens make/maka eller sambo
  • väljarens, makens/makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
  • den som i sitt arbete eller på liknande sätt vårdar väljaren eller hjälper till i personliga angelägenheter
  • lantbrevbärare

Väljaren kan även kontakta Vimmerby kommun för att kunna få rösta med ambulerande röstmottagare.

Läs mer på Valmyndighetens sida för att rösta med bud.