Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Norrängens förskola i Vimmerby

Norrängens förskola ligger i området Norrgärdet i Vimmerby, nära Astrid Lindgrens födelsehem Näs. Norrängen har sex avdelningar för barn i åldern 1-5 år.

Lustfyllt lärande

På Norrängens förskola råder ett lustfyllt lärande i en utvecklande miljö. Lärandet utgår från barnens intressen, tankar och idéer. Barnen hittar lärande miljöer, där de ges möjlighet att upptäcka och prova genom leken. Pedagogerna är lyhörda, intresserade och tar tillvara på barnens initiativ. Att lära är roligt!

Olika är bra

På Norrängens förskola lyfter vi fram allas förmågor. Alla bidrar med sina kunskaper och erfarenheter och vi lär av varandra. Här får vi ta del av många olika kulturer och språk.

Trygghet

På Norrängens förskola arbetar vi aktivt för att ha en välkomnande atmosfär, där vi värnar om goda relationer mellan barn, pedagoger och föräldrar. Vi bygger tillit genom att alla blir bekräftade för den man är och får sina behov tillgodosedda. På vår förskola vill vi ha en lugn atmosfär, där vi skyndar långsamt och låter lärandet få ta sin tid.