Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Samordnad individuell plan (SIP)

Har du insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen som behöver samordnas? Då ska du erbjudas en SIP,  en samordnad indiviuell plan. 

Har du en funktionsnedsättning och hjälp utifrån lagen om stöd och serivce till vissa funktionshindrade som behöver samordnas med andra insatser? Även då kan rman göra en SIP.

Samordning med SIP görs enbart om du har lämnar ditt samtycke.

Prata med någon av dem som handlägger ditt ärende för att få veta mer.