Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ledsagarservice

Ledsagarservice ska underlätta för personer med funktionsnedsättningar att delta i aktiviteter utanför bostaden.

Servicen är i första hand till för att utföra aktiviteter i den vardagliga närmiljön. Den ska vara individuellt utformad och tillgodose dina behov av att till exempel besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller att komma ut på en promenad. Insatsen är behovsprövad och du behöver ett biståndsbeslut för att få ledsagarservice.

Det finns möjlighet att få ledsagarservice med stöd av antingen lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL).

Vill du arbeta som ledsagare?

Som ledsagare ska du stötta en person med funktionsnedsättning i kontakter med andra och underlätta för honom/henne att delta i samhällslivet.

Vill du veta mer?
Kontakta enhetschef Marie Huhtinen 010-356 94 19.