Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Styrel

Samhället är elberoende. El används traditionellt som energibärare för att ge ljus, rörelse och värme, men under de senaste årtiondena används el allt mer även som informationsbärare i elektroniska kommunikationssystem.

Störningar i elförsörjning får idag omfattande och kostsamma konsekvenser för enskilda användare och samhället i stort. Om behovet av el är större än tillgången kan vi drabbas av elbrist.

Vid en elbristsituation är det risk för att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av Sverige. För att skydda elsystemet kan elnätsföretagen då tvingas koppla från elanvändare.

Styrel bygger på att staliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner och elnätsföretag tillsammans identifierar och planerar för hur samhällsviktiga elanvändare ska kunna prioriteras vid elbrist och en manuell förbrukningsfrånkoppling.