Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Torghandel och försäljning

Vill du bedriva torghandel kan du välja att göra det på anvisade platser eller söka tillstånd hos Polismyndigheten för den plats du önskar. Om du ska sälja livsmedel kan du behöva registrera dig hos miljö- och byggnadsförvaltningen.

Vimmerby kommun har anvisade platser där du får bedriva torghandel gratis. Först till kvarn gäller. Vid önskemål om annan placering än de anvisade platserna krävs tillstånd av Polismyndigheten. Om ansökan beviljas av Polismyndigheten debiterar Vimmerby kommun enligt gällande taxor. Läs mer i kommunens Riktlinjer och information Pdf, 15 MB. samt kommunens ordningsföreskrifter Pdf, 2 MB..

Under säsongen för Sommartorget utgår handelsplatsen vid Stora torget tillfälligt, men den vid Kyrkogårdsgatan kommer fortfarande finnas att tillgå.

På förekommen anledning vill vi förtydliga att beslutet att "handelsplatsen vid Stora Torget utgår under säsongen för Sommartorget" är taget politiskt i kommunfullmäktige den 9 maj 2022. Ärendenr 2019/532 Id 2022.1815
I beslutet står bland annat: "Det finns en intressekonflikt mellan handelsplatsen vid Stora torget och säsongen för Sommartorget (d.v.s. det sommarinslag som kommunen bedriver i egen regi), den innebär att de krockar med varandra. Sommartorgets säsong är 2024 från 6 maj - 22 september."

Om du ska sälja livsmedel kan du behöva registrera dig hos miljö- och byggnadsförvaltningen. Se länk nedan för mer information om vad som gäller när man ska starta en livsmedelsverksamhet.