Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Bostad med särskild service för vuxna - LSS

Bostäder med särskild service för vuxna enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är permanenta bostäder anpassade för personer med funktionsnedsättning. I denna bostad ska du få ditt behov av stöd, service och omvårdnad tillgodosett på ett sådant sätt att det ger dig goda levnadsvillkor.

När dina behov av tillsyn, trygghet och omsorg inte kan tillgodoses i din nuvarande bostad kan du ha rätt till bostad med särskild service.

Vid bostäder med särskild service ska det gå att få stöd, service och omvårdnad under hela dygnet. Till bostäderna finns en fast bemanning kopplad som i huvudsak ska täcka hela stödbehovet för dem som bor där.

Du hyr din bostad av socialförvaltningen genom andrahandskontrakt. Bostaden har normal standard. Var och en möblerar själv sin bostad och ansvarar för hemförsäkring och sina övriga boendekostnader.

Gruppbostad och servicebostad

Det finns två former av bostäder med särskild service för vuxna; gruppbostad och servicebostad.

En gruppbostad är några lägenheter samlade runt ett gemensamt utrymme. I en gruppbostad finns fast bemanning som ska tillgodose behovet av stöd och service hos de personer som bor där dygnet runt.

Servicebostäder är ett antal lägenheter i vanliga bostadsområden. Lägenheterna  ligger ofta samlade i samma hus eller nära varandra. De personer som bor i servicebostad kan nå personal dygnet runt. Servicebostad är ett mellanläge mellan ett självständigt boende och gruppbostad.