Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Buller

Buller är oönskat ljud. Vad som är oönskat upplever man olika från person till person. Det beror även på situation, plats och tidpunkt. Buller kan till exempel komma från fläktar, grannar, trafik och industrier. Störs du av buller ska du vända dig till den som orsakar störningen.

Vad kan jag göra om jag störs av buller?

Buller från grannar

Störs du av buller från dina grannar ska du i första hand prata med dem om detta. Bor du i en hyresrätt eller bostadsrätt ska du vända dig till fastighetsägaren eller husets styrelse om det inte hjälper. De är skyldiga att utreda och åtgärda orsaken. Du kan också prata med hyresgästföreningen om du är medlem.

Om det inte hjälper kan du höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen. Försök då att sakligt beskriva bullret och när du blir besvärad av ljudet. Det gör det lättare för oss att lokalisera störningen.

Boendemiljö

Buller från fasta installationer

Om du har problem med buller från fasta installationer ska du vända dig till fastighetsägaren eller husets styrelse. Det är deras skyldighet att utreda och åtgärda orsaken. Får du inte hjälp av dem kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen. Försök då att sakligt beskriva bullret och när du blir besvärad av ljudet. Det gör det lättare för oss att lokalisera störningen.

Boendemiljö

Buller från andra fastigheter

Störs du av buller från en annan fastighet, till exempel en industri eller nöjeslokal, ska du i första hand vända dig till den som driver verksamheten. Det är alltid den som driver en verksamhet som enligt lag ansvarar för att närboende eller andra inte blir utsatta för onormala störningar.

Om det inte hjälper kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen. Försök då att sakligt beskriva bullret och när du blir besvärad av ljudet. Det gör det lättare för oss att lokalisera störningen.

Boendemiljö

Effekter av buller

Höga ljudnivåer kan ge hälsoeffekter i form av hörselnedsättning eller tinnitus (öronsus). Ljud (även låga nivåer) kan påverka taluppfattbarheten. Buller kan därför leda till negativ effekt på prestation och inlärning. I situationer där taluppfattbarheten är dålig kompenserar talaren reflexmässigt genom att höja rösten.

Buller ger upphov till effekter både under insomnings- och sömnfasen. Ökad trötthet under dagen samt en lägre sinnesstämning kan vara effekter av störd sömn. Även prestationsförmåga i form av reaktionsförmåga och uppmärksamhet försämras.