Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Riktlinjer och policys

Här är sammandrag av det som gäller inom socialtjänsten. Vill du läsa mer så ta del av hela riktlinjen/policyn.

Hantering av trygghetslarm inom hemtjänsten

Trygghetslarm är en insats som brukare i hemtjänsten har för att kunna känna sig trygga i det egna hemmet. Trygghetslarmet ger brukaren möjlighet att kunna kalla på hjälp och få hjälp av personal vid oförutsedda situationer. Brukaren har en larmklocka antingen som ett armband eller ett halsband. Så här ska du hantera trygghetslarm.

Hantering trygghetslarm Pdf, 155 kB.

Trafiksäkerhet

Socialförvaltningen arbetar systematiskt med att minimera riskerna för att medarbetare
ska drabbas av ohälsa och olycksfall. Detta innefattar även trafiksäkerhet.

Du ska följa trafikregler, hålla avstånd i trafiken, använda bilbälte, stanna vid telefonsamtal eller i andra hand använda handsfreeutrustning, och se till att fordonet är i bra skick. Självfallet får du inte vara alkohol- eller drogpåverkad. Du ska också vara uppmärksam på risksituationer t.ex. dålig väderlek. Om du cyklar ska du använda hjälm.

Kommunens bilar, garageplatser och motorvärmaruttag ska inte användas för privat. Kommunens bilar (eller våra privata bilar) ska inte användas till resor för brukare. Det finns
några få undantag som framgår i policyn.

Trafiksäkerhetspolicy för socialförvaltningen från 2022-01-12 Pdf, 874 kB.

God arbetsmiljö

Vimmerby kommun arbetar systematiskt med vår arbetsmiljö. Det innebär till exempel att vi anmäler tillbud och arbetsskador. Ta kontakt med din chef eller skyddsombudet på din enhet om du har frågor eller har råkat ut för en händelse.

Ingen ska behöva utsättas för tobaksrök på sitt arbete. Därför är det självklart med rökförbud i kommunens lokaler. Våra arbetsplatser är dessutom i många fall brukarnas hemmiljö. Du får endast röka på dina raster och då enbart på den plats man kommit överens om. Du bör tänka på att rök sätter sig i kläderna och på så vis kan besvära allergiker.

Vi ska också tänka på att pälsdjur, parfym och kemitekniska produkter kan framkalla allergier. Ta hänsyn till dina arbetskamrater.

Arbetsmiljöpolicy Pdf, 55 kB.

Policy för god arbetsmiljö Pdf, 211 kB.

Alkohol och droger

Självfallet får du inte vara alkohol- eller drogpåverkad på jobbet. Det är inte okej att vara bakfull på jobbet. Om du ser att en arbetskamrat är påverkad på arbetet är det viktigt att säga till din chef. Det handlar om allas säkerhet!

Alkohol- och drogpolicy Pdf, 96 kB.

Kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier

Behandla dina arbetskamrater väl! Ingen, oavsett kön eller sexuell läggning ska utsättas för sexuella trakasserier, andra former av trakasserier eller kränkande särbehandling. Att utsätta andra är inte ett tillåtet beteende. Om du blir utsatt har du rätt att kräva att det upphör.

Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier Pdf, 177 kB.

Informationssäkerhet

Information som rör brukare omfattas av sekretess. Du får inte skicka sådan information via e-post och all dokumentation görs i Procapita/Lifecare.

Tänk också på vad du lägger ut privat på sociala medier. Du kan t.ex. bryta sekretess även utan att nämna namn. Det är inte okej att ta foton på brukare och arbetskamrater, inte ens vid sociala aktiviteter.

Mobiltelefon

Använd inte din privata mobil under arbetstid. Om dina närmaste behöver kontakta dig i undantagsfall - be dem ringa enheten du arbetar på. Om du har din mobil med dig, sätt den på ljudlöst så att den inte stör.

Om du har en mobiltelefon i arbetet ska den inte användas för t.ex. privat mobilsurfning.