Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Välkommen som anställd inom socialförvaltningen!

Du är viktig!

I ditt arbete underlättar du det dagliga livet för personer som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd för att klara sig i vardagen. Din arbetsinsats gör skillnad. I alla arbeten är det viktigt att passa arbetstider och sjukanmäla sig om man inte kan komma till arbetet på grund av sjukdom. I detta arbete är detta särskilt viktigt. Oftast behövs att en vikarie ersätter dig om du inte är på plats. Annars kan din frånvaro drabba en person som inte får det stöd, omsorg eller vård som han eller hon behöver.

Du får information om hur sjukanmälan går till när du börjar ditt arbete.

Användarnamn och lösenord så du kommer in i Vimmerby kommuns datorer och till Lifecare

För att kunna komma in i Vimmerby Kommuns datorer krävs det först att du har en personlig inloggning och ett e-postkonto. För att logga in behöver du ha ett ett mobilt bankid eller Freja eID.

Läs mer om hur du skaffar Freja eID.


Lifecare är IT-stödet där all dokumentation om de brukare som du arbetar med görs. Under din introduktion kommer du få en genomgång om vad du ska dokumentera och hur.

Enhetschefen där du ska arbeta kontaktar dig och ger dig användarnamn och lösenord. Användarnamnet och lösenordet du loggar in i datorn med använder du också för att logga in i Lifecare om du ska använda detta IT-system. Använder du Procapita är det ett annat lösenord.

Om du behöver hjälp:
- Kommer du inte in i datorn med ditt användarnamn och lösenord så kontakta support, ITSAM. Här finns kontaktuppgifter.
- Kommer du inte in i Procapita så fråga en arbetskamrat vart du ska vända dig eftersom det skiljer sig åt mellan olika arbetsplatser.

Personalsystemet Visma Window

Visma är ett IT-stöd där du se dina inbokade arbetspass och där du kan lägga in när du vill arbeta.

Du når systemet via länken Min arbetstid mobilUnder introduktionen kommer du att få information om vad du som medarbetare förväntas göra.

Om du behöver hjälp:
- Har du problem med att logga in kontakta HR-avdelningen via 010-356 96 96 eller hr@vimmerby.se
- Vid problem med arbetstider/schema, frånvaro m.m. ta kontakt med din enhetschef.

Lönekonto

Nordea är banken som betalar ut för löner till kommunens anställda. Har du en annan bank behöver du meddela Nordea vilket konto som du ska ha in din lön på. När du meddelar Nordea måste du uppge Vimmerby kommuns arbetsgivarnummer. Det är 625484.

Om du inte meddelat ditt konto till Nordea får du en utbetalningsavi med din lön skickat till dig med post.

Anmäl ditt konto här

Lönen betalas ut den 25:e varje månad. Som timavlönad betalas din lön ut en månad i efterskott. Exempel: den 25:e juli får du lön för det du arbetat i juni. Du får också semesterersättning och ob-ersättning (betalt för arbete under obekväm arbetstid).

Sekretess och tystnadsplikt

För all personal som arbetar inom socialtjänst finns regler om sekretess. Bryter du mot den är det ett lagbrott.

Här kan du i lugn och ro läsa igenom informationen om sekretess. Pdf, 483 kB.