Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Grunden för vårt bemötande är respekt och lyhördhet

Ett gott bemötande

Bemötande är ett samspel mellan människor. Ditt bemötande genom det du säger, gör, gester, ansiktsuttryck och tonfall visar den inställning du har till den person du möter. Genom ett gott bemötande och respekt växer tillit fram. Ditt bemötandet är en viktig del i hur personer som behöver vård och omsorg upplever omsorgen och vården.


Aktiverande förhållningssätt

Vi ska stödja och uppmuntra de personer vi ger omsorg och vård till att själva försöka klara olika vardagsmoment.

De äldre och personer med funktionsnedsättning vi möter i vårt arbete behöver hjälp från oss på olika sätt men det finns också aktiviteter eller moment som personen klarar på egen hand. Ett aktiverande förhållningssätt innebär att vi där det är möjligt ska "arbeta med händerna på ryggen" och stötta personen att t.ex. själv damma, knäppa knappar, borsta tänderna eller ta på sig skorna. Då hjälper vi personen att bevara sina förmågor - även om det kanske skulle gå snabbare om du själv utförde uppgiften.

När vi har ett aktiverande förhållningssätt stärker vi personens möjligheter att klara sitt vardagsliv så självständigt som möjligt. Det ger trygghet och livskvalitet och hjälper personen att bevara sin identitet.

Brukare med beteenden som utmanar omgivningen - använd ett lågaffektivt bemötande

Syftet med lågaffektivt bemötande är att undvika och minska stress och utmanande beteenden. En stor och viktig del är att arbeta förebyggande genom att skapa en lugn och säker miljö där brukaren känner kontroll och upplever sig respekterad.

Utmanande beteenden kan se ut på många sätt. Brukaren kanske skriker, slåss, tar sönder saker, springer iväg eller skadar sig själv. Det kan också visa sig genom att brukaren avskärmar sig eller gråter.

Gemensamt är att beteendet utmanar omgivningen - det är alltså inte ett utmanande beteende för brukaren. Brukaren gör så gott denne kan i situationen men saknar förmåga att handla på ett annat sätt.

Utmanande beteenden kan uppstå när brukaren är i situationer som personen inte kan hantera. Det kan vara allt från störande ljud till oförutsedda händelser eller bristande förmåga att tolka sin omgivning. Detta gör att brukaren hamnar i affekt, det vill säga visar starka känslor.

Vad kan lågaffektivt bemötande innebära i vardagen - några exempel

  • I arbetet behöver vi vara följsamma och lyssna på vad brukaren förmedlar. Det finns ofta en anledning till varför personen gör på det ena eller andra sättet.

  • Vi är alla känsliga för hur vi blir bemötta. Det handlar inte bara om vad vi säger utan också om hur vi uppför oss. Är du lugn är ofta brukaren också det. Är du livlig, uppspelt och högljudd blir brukaren kanske också det.

  • Undvik att smittas av brukarens känsloläge. Vi ska istället överföra lugn och låta brukaren återfå sin kontroll över situationen och håll "våra känslor i styr".

  • Om brukaren gör eller säger olämpliga saker, haka inte upp dig på det utan låt det vara överspelat. Ett lämpligt arbetssätt är få personen på andra tankar. Det kan handla om en ny aktivitet, prata om något som intresserar personen eller en annan personal byter av dig i arbetsuppgiften. Att begära att brukaren ska be om ursäkt, ändra sitt bettende eller till och med bestraffa brukaren är fel och gör situationen värre.

  • När man är fler än en personal hos brukaren ska fokus vara på brukaren. Vi ska inte kommunicera med varandra mer än nödvändigt utan brukaren ska vara den vikiga personen. Bestäm innan vem som ska vara så kallad frontfigur och vem som ska ha en mer tillbakadragen roll. Byt roll om det "låser sig" i mötet.

På din arbetsplats får du veta mer om hur du ska arbeta med lågaffektivt bemötande används just där.


Webbutbildningen Demens ABC - för dig som ska arbeta inom äldreomsorg