Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Tillgänglighetsredogörelse

Detta är en tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen. Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att vimmerby.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Webbriktlinjer, extern webbplats

Vi arbetar kontinuerligt för att webbplatsen helt ska uppfylla lagkraven.

Dokument

Det finns dokument i formaten Word och PDF på webbplatsen som inte är korrekt gjorda för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del dokument kan bilder och annan grafik sakna textalternativ.

Under hösten 2020 införs nytt verksamhetssystem för kallelser och protokoll och i det arbetar vi också med tillgänglighetskraven. Vad gäller äldre dokument kommer vissa att göras tillgängliga i samband med uppdatering och andra vid behov.

Bilder och grafik

Vissa bilder och grafiska element kan sakna eller innehålla felaktiga textalternativ. I samband med att sidor uppdateras kommer vi att gå igenom bilder och grafik och säkerställa att textalternativen är korrekta.

Video

Några av de videofilmer vi har publicerade saknar i nuläget texter. Vi undersöker olika alternativ för att lösa detta.

Inbäddade tjänster

På en del sidor används inbäddade tjänster som inte har utvecklats av Vimmerby kommun och som kan ha tillgänglighetsbrister. Vi arbetar med inventering av dessa.

Kartor

Kartor som inte används för navigation är undantagna från tillgänglighetslagen. I våra kartor kan det finnas information som inte är beskriven i text.

Navigation

Det förekommer ologisk struktur på vissa delar av webbplatsen vilket kan försvåra navigering såväl med eller utan hjälpmedel. Vissa länkar är otydliga.

Så har vi testat tillgängligheten

Vi gör granskningar av webbplatsen löpande, manuellt och med hjälp av granskningsverktyg. Vi beräknar att ha åtgärdat de flesta tillgänglighetsproblemen under 2022.

Kontakta oss

Behöver du information som du inte kan ta del av information på grund av otillgänglighet på vår webbplats? Hittar du andra brister än de vi listat ovan? Kontakta oss så att vi får reda på problemet och får möjlighet att åtgärda detta.

E-post till Vimmerby kommun, kommun@vimmerby.se

Sida med kontaktformulär som du kan använda för att komma i kontakt med oss.

Tillsyn av tillgängligheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten.