Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Dokumentation

Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och ska genomförandet av beslutade insatser dokumenteras. Även de medicinska insatser du gör enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska dokumenteras.

Omsorgsdokumentation enligt SoL och LSS

Den äldre eller personen med funktionsnedsättning ansöker om hjälp. Biståndshandläggaren ansvarar för att utreda behovet och fattar sedan beslut om insatser.

Den som ska utföra hjälpen får information om beslutet och information som behövs om personen som ska ha hjälp. Därefter ansvarar den enhet som utför hjälpen för att planera den, utföra den, följa upp och dokumentera det som görs.

I Vimmerby görs dokumentationen i verksamhetssystemet Procapita/Lifecare. Beskrivningen av hjälpen som ska ges skrivs i en genomförandeplan. Planen görs tillsammans med den som ska ha hjälpen. Utöver genomförandeplanen ska journalanteckningar skrivas.

Dokumentationen görs med hjälp av dator eller med mobiltelefon (inom hemtjänsten).

Tänk så här:

  • Allt du gör behöver inte skrivas ned.
  • Skriv om det som händer utöver det som är dokumenterat i planen.
  • Skriv om de händelser som avviker från hur det brukar vara.
  • Det du skriver ska vara så omfattande att ny personal ska kunna utföra sina arbetsuppgifter med hjälp av de uppgifter som dokumenterat.
  • Skriv på på ett respektfullt och korrekt sätt, utgå ifrån att personen själv ska kunna läsa dokumentationen.
  • Tänk på sekretessen! Blanda aldrig uppgifter om flera brukare i samma anteckning.


EXEMPEL - DU SKA INTE SKRIVA SÅ HÄR

1. ”När jag kom till Jessica idag hade hon skitit på sig och jag var tvungen att duscha henne och byta lakan.

2. ”När jag kom till Peter idag var han arg och dum mot mig. Peter vägrade äta sin mat och slog undan tallriken när jag skulle mata honom.”

3. ”När jag var hos brukaren Kalle idag, kunde jag inte städa färdigt för att brukaren Stina ringde. ”


SKRIV SÅ HÄR

1. ”När jag kom till Jessica idag hade hon inte hunnit till toaletten. Jag hjälpte Jessica duscha och bädda rent. ”

2. ”När jag kom till Peter idag upplevde jag att han var orolig och upprörd över något. Peter verkade inte vilja äta och han slog bort tallriken vid matbordet. Kontakt har tagits med sjuksköterska Anna Andersson då Peter har ätit dåligt en längre tid. Sjuksköterskan kommer att besöka Peter.”

3. ”När jag var hos brukaren Kalle idag, kunde jag inte städa färdigt för att en annan brukare ringde och behövde hjälp".

Dokumentation enligt HSL

Det du gör och uppmärksammar hos brukare som rör personens hälsotillstånd ska dokumenteras i brukarens journal. Hur detta ska göras får du lära dig på din arbetsplats.