Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Förflyttningskunskap och hjälpmedel

Att hjälpa en person med förflyttning behöver inte vara tungt – om du använder rätt teknik.

Använd dig av en god förflyttningsteknik eller hjälpmedel och lär dig hur du kan samarbeta med personen som behöver din hjälp och med dina kollegor. Att planera förflyttningen är viktigt.

Din arbetsgivare har ansvar för din arbetsmiljö, men du har också ett eget ansvar. Du behöver bedöma hur situationen är när du är på plats hos personen. Är du osäker i en förflyttningssituation bör du arbeta med någon som har mer erfarenhet. Att använda ett tekniskt hjälpmedel på fel sätt kan medföra en skaderisk för både personen och dig själv.