Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Delegering - jobba säkert med läkemedel

Inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning får omsorgspersonal utföra viss sjukvård - om arbetsuppgiften delegerats till medarbetaren. För att få delegering behöver du visa att du har de kunskaper som krävs. Läs mer och ta del av webbutbildningen. 

Delegera betyder att ge någon rätt att göra en arbetsuppgift som den annars inte får göra. Delegering behövs till exempel för att omsorgspersonal ska få iordningställa, administrera eller överlämna läkemedel.

Det är kommunens sjuksköterskor som får delegera arbetsuppgifter till dig. Detta görs bara om du bedöms ha kunskaper för att klara av att utföra uppgifterna. En delegering ska vara skriftlig och gäller under högst ett år.

Webbutbildning

Webbutbildningen ger dig baskunskaper inför delegering av läkemedels­hantering i äldreomsorgen. Utbildningen består av fem delkurser. Det går att ta pauser när du vill. Programmet kommer ihåg hur långt du kommit.

  • Utbildningen görs bäst på dator men fungerar även på surfplatta.
  • Du börjar med att skapa ett konto.
  • Det är sedan samma inloggning till utbildningen Demens ABC om du även
    gör denna.
  • För att kunna göra det avslutande kunskapstestet måste du ha gått igenom hela utbildningen.

Svenskt Demenscentrums utbildningsportal: Logga in på webbplatsen

Att göra efter godkänt kunskapstest

  • När du gjort del 1 och har klarat det avslutande kunskapstestet ska du ladda ner ett diplom.
  • Ta sedan kontakt med din enhetschef, som bokar tid för kunskapstest del 2.
  • Det görs hos hemsjukvården. Adressen är Sevedegatan 45, våning 2.
  • Ta med ditt diplom som inte ska vara mer än tre månader gammalt.