Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Pressmeddelande: Vimmerby undertecknar deklaration för en stark demokrati

I år är det hundra år sedan allmän och lika rösträtt infördes i Sverige. Idag, torsdagen den 27 maj, skrev Vimmerby under Deklaration för stark demokrati, tillsammans med länets övriga kommuner och andra samhällsviktiga aktörer inom länet.

– Demokratin får aldrig tas för given. Genom att underteckna deklarationen visar vi att vi fortsätter arbeta för en stark demokrati även i vår kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C) i samband med undertecknandet.

Undertecknandet skedde vid en digital ceremoni. Förutom länsaktörerna deltog även Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år, som har regeringsuppdraget att arbeta för en stark demokrati och som tagit fram deklarationen. Tanken är att alla organisationer som undertecknar deklarationen ska åta sig att på olika sätt bidra till att målen i deklarationen uppfylls.

Aktörernas åtaganden enligt Deklaration för en stark demokrati:

Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:

 • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet
 • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin
 • bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt

Vimmerby kommuns åtagande

Förutom allmänna ståndpunkter innehåller deklarationen även egna åtaganden som ska genomföras under 2021 för att utveckla och stärka demokratin.

– Vimmerby kommun arbetar sedan länge aktivt med att tydliggöra barns rättigheter, vilket är en viktig del i vår demokrati. Utöver det har vi även flera aktiviteter och kommunikationsinsatser som kommer att genomföras under året, säger Jacob Käll.

Exempel på Vimmerby kommuns åtagande:

 • Delta i länsgemensamma aktiviteter där Vimmerby ansvarar för barnrättsperspektivet:
  * Flera digitala sändningar om Vimmerby som nod för barn- och ungdomsdemokrati inklusive panelsamtal.
  * Fotoprojekt i samverkan med skolor.
  * Föreläsning om ungdomsinflytande på landsbygden.
 • Delta i den nationella krisberedskapsveckan som har temat demokrati.
 • Fortsatt arbete inom Globträdet, det internationella nätverket med syfte att genom goda demokratiska mötesplatser främja barn och ungdomars rättigheter i enlighet med de 54 artiklarna i Barnkonventionen.
 • Utbilda chefer, medarbetare och förtroendevalda om demokratin och barnkonventionen.
 • Informera aktivt om demokratin i interna och externa kommunikationsplattformar.
 • Visa utställningen Demokrati 100 år. Genomförandet är beroende på pandemin.