Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Pressmeddelande: Vimmerby kommun krokar arm med Svenska kyrkan

Vimmerby kommun och Svenska kyrkan har enats om gemensamma insatser för att stötta medborgare som med anledning av covid-19 känner oro, ensamhet eller behov av någon att prata med.

Många personer upplever just nu ett extra behov av personligt stöd och hjälp. Vimmerby kommun har med anledning av detta krokat arm med Svenska kyrkan och enats om gemensamma insatser för att stötta medborgarna.

Kommundirektör Carolina Leijonram:

- Vimmerby kommun värnar sina medborgare och ser just nu ett ökat behov av stödinsatser kopplat till psykisk ohälsa. Tillsammans med Svenska kyrkan förstärker vi nu möjligheten till bland annat samtalsstöd. Insatserna riktar sig till alla oavsett om du tillhör en riskgrupp, om du förlorat ditt jobb eller bara behöver någon att prata med. Hjälp finns att få!

Hélén Elfving, kyrkoherde i Vimmerby:

- Att finnas som stöd i tider av kris går helt i linje med Svenska kyrkans uppdrag och där är vi gärna en självklar resurs i kommunen. Samtliga kyrkor i Vimmerby pastorat håller öppet under vardagar och för den som vill prata går det även bra att ringa till pastorsexpeditionen.

Kyrkans öppettider är måndag till fredag kl 11.00 - 15.30
Telefon till pastorsexpeditionen under dagtid, 0492-697 70