Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg


Kommunens kontaktcenter och växel

010-356 90 00, fax: 0492-132 58. Kontaktcenters öppettider är måndag-fredag klockan 08:00-16:00, med undantag för röda dagar samt då stadshuset stänger kl. 12:00. Se Vimmerby kommuns hemsida för mer information. Besöksadress: Stadshuset, Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby.

Särskild mottagningstelefon för anmälan och ansökan till enheten barn och familj
Måndag, onsdag, torsdag och fredag 09.00-11:00, tisdagar 14.00-16.00. Telefon 010-356 94 47.

Enheten för försörjning
Måndag - fredag 09.00-09.45, nås via kontaktcenter.

Familjerätt
Måndag och torsdag 09.00-09.45, nås via kontaktcenter.

Enheten för vuxna, missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation
Måndag - fredag 09.30 - 10.15, nås via kontaktcenter.

Övriga socialsekreterare
Nås via kontaktcenter.

Akuta ärenden
Vid akuta ärenden efter kontorstid som inte kan vänta till nästkommande vardag kan Höglandets socialjour kontaktas via 112.

E-post
socialforvaltning@vimmerby.se