Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska med uppdrag att träffa dig för samtal eller enklare fritidsaktiviteter. Ni träffas regelbundet till exempel två gånger i månaden. Kontaktpersonen får en liten ersättning för uppdraget.

Är du intresserad av att ansöka om att få en kontaktperson? Vänd dig till enheten för vuxna. Ring kommunens kontaktcenter och be att få bli kopplad till enheten för vuxna.