Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Vad tycker du om Vimmerby kommuns nya biblioteksplan?

Barn som läser

Ny biblioteksplan för Vimmerby kommun 2024-2027 är nu ute på remiss.

Kommunstyrelseförvaltningen har i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram ett förslag till ny biblioteksplan för Vimmerby kommun. Biblioteksplanen ska gälla 2024-2027 och kommer antas av kommunfullmäktige.

Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner ha en biblioteksplan. Syfte är att ge både tjänstepersoner och kommuninvånare en samlad bild av all biblioteksverksamhet som kommunen bedriver. Biblioteksplanen beskriver också Vimmerby kommunens visioner, mål och prioriteringar på biblioteksområdet under perioden 2024–2027.

Nu finns det möjlighet för invånarna i Vimmerby kommun att lämna synpunkter på förslaget till ny biblioteksplan.

Synpunkter ska inkomma till Vimmerby kommun senast 20 december 2023.
E-post: kommun@vimmerby.se
Postadress: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81 Vimmerby

För frågor om biblioteksplanen, kontakta: Magnus Brusefält, enhetschef för Vimmerby bibliotek.