Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

God man, förvaltare

Överförmyndare i samverkan

En god man har till uppgift att stödja en människa som av olika anledningar behöver hjälp med att sköta sin ekonomi, bevaka sin rätt i olika situationer eller i övrigt sörja för sin person. Förvaltare sätts in då det inte är tillräckligt.

Barn under 18 år företräds normalt i sin ekonomiska angelägenheter av en förmyndare. Enligt lag är föräldrar förmyndare genom att de är vårdnadshavare. Ibland uppstår det behov då en annan person utses som förmyndare.

Det är överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndares arbete. Denna tillsyn skyddar de personer som är i behov av hjälp. Överförmyndaren är politiskt tillsatt och enligt lag ska varje kommun ha en överförmyndare alternativt en överförmyndarnämnd.

Överförmyndarverksamheten hjälper dig som bor i Vimmerby, Kinda, Ydre och Åtvidaberg med frågor som rör godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap. Kommunen stöttar både den som är god man och den som behöver god man. Sedan den 1 januari 2015 samverkar vi i en gemensam organisation för överförmyndarverksamhet där tjänstepersoner är anställda av Vimmerby kommun.

Är du intresserad av att bli god man eller förvaltare?

Välkommen att göra en intresseanmälan via denna länk:

Bli god man - Vimmerby kommun